Sura Al-Alaq – fișă de memorare

0
994

Sura Al-Alaq (96)

sura al alaq

Bismillahi-r Rahmaanir-Rahim

Iqra bismi rabbike-llezi khalaq

Khalaqal-insana min alaq

Iqra ua rabbukel akram

Ellezi allama bil qalam

Allamal-insana ma lam iealam

Kellaa innel insana laietghaa

Ar-raahu-staghnaa

Inne ila rabbiker-rugeaa

Araite-llezi ienhaa

Abdan iza salla

Araite in keane alal-hudaa

Au amara bit-taquaa

Araite in kezzebe ua teuallaa

Alem iealam bianna-llaha ieraa

Kella lei-llem ientahilenesfaam bin-nasiah

Nasiatin kezibatin khatiah

Feliadu naadiiah

Senaduz-zabaniah

Kella la tuti’hu uasgiud uaqterib

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

 1. Citește! În numele Domnului tău care a creat,
 2. Care l-a creat pe om din sânge închegat!
 3. Citește! Domnul tău este cel mai Nobil,
 4. Este Cel care l-a învățat cu calemul,
 5. L-a învățat pe om ceea ce el nu a știut!
 6. Dar nu! Omul întrece măsura,
 7. Când se vede el bogat!
 8. Însă la Domnul tău se află întoarcerea!
 9. Îl vezi tu pe cel care oprește
 10. Un rob [al lui Allah], când împlinește Rugăciunea?
 11. Dar dacă ar fi el pe calea cea dreaptă
 12. Sau poruncind el evlavia?
 13. ªi-l vezi tu când el tăgăduiește sau întoarce spatele?
 14. Oare nu știe el că Allah vede?
 15. Dar nu! Dacă nu va înceta, Noi îl vom apuca de smocul [de păr],
 16. De smocul mincinos și păcătos!
 17. Să-i cheme el pe cei din preajma lui!
 18. Iar Noi îi vom chema pe păzitorii Iadului!
 19. Nu! Nu-i da lui ascultare, ci prosternează-te și apropie-te!

Aceasta este o sură care are semnul de prosternare după ultimul verset, ceea ce înseamnă că după ce ascultăm această sură va trebui să ne prosternăm, adică să facem sujud.

Pentru fișa ușor de printat, accesați acest link:

Sura Al-Alaq – fisa de memorare

Pentru a auzi exact cum se pronunță, urmăriți acest video:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here