Să fii trist nu este recomandat în religia noastră

0
2101

„Nu fiţi slabi şi nici întristaţi, căci voi veţi fi cei biruitori, dacă sunteţi credincioşi!” (Coran, Sura Ali Imran: 139)

„Şi nu fi mâhnit pentru ei şi nu fi îngrijorat de ceea ce uneltesc ei!” (Coran, Sura An-Nahl: 127)

„Nu fi mâhnit, căci Allah este cu noi!” (Coran, Sura At-Tawba: 40)

Tristețea irită voința sufletului de a acționa și paralizează corpul. Tristețea îl împiedică să acționeze în loc să-l convingă să o facă. Inima nu beneficiază de nimic prin durere. Lucru cel mai iubit de Satana este să-l determine pe credincios să fie trist, pentru a-l împiedica să continue pe drumul lui Allah Preaînaltul. Allah Preaînaltul spune:

„Vorba în taină este de la Şeitan, pentru ca cei care au crezut să se întristeze…” (Coran, Sura Al-Mujadila: 10)

Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când trei oameni discută, este interzis ca doi dintre ei să țină un secret, excluzându-l astfel pe cel de-al treilea, știind că acest lucru îl va întrista.”

Nu există niciun beneficiu real pentru tristețe. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a îndepărtat de tristețe prin următoarea rugă: „O, Allah! Caut refugiu la Tine de anxietate și durere!”

Durerea este asociată cu anxietatea în această relatare. Diferența dintre cele două este că, dacă un om va avea un sentiment rău legat de ceea ce se va întâmpla în viitor, atunci el va simți anxietate. Și dacă cauza acelui sentiment se referă la trecut, atunci el va simți durere. Ambele slăbesc inima, cauzând inactivitate și o scădere a puterii voinței.

În pofida tuturor celor relatate mai sus, durerea poate fi uneori inevitabilă și necesară. Când intră în Paradis, locuitorii lui vor spune: „Laudă lui Allah care a îndepărtat de la noi mâhnirea!” (Coran, Sura Fatir: 34)

Acest verset implică faptul că aceștia au fost afectați de durere în această viață, la fel cum au fost afectați și de alte forme de suferință; ambele fiind în afara controlului lui. Așadar, ori de câte ori cineva este copleșit de durere și nu există nicio modalitate de a evita, atunci el va fi recompensat, deoarece durerea este o formă de greutate, și credinciosul este răsplătit pentru că trece prin greutăți. Cu toate acestea, credinciosul trebuie să alunge durerea prin implorare și alte mijloace practice.

Și Îi cerem lui Allah să ne ilumineze inimile cu lumina credinței, să ne călăuzească sufletele către Drumul Său cel Drept și să ne salveze de viața mizerabilă și înșelătoare!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here