Găsește-ți consolarea amintindu-ți și de oamenii sărmani!

0
1759

Privește în jurul tău, în stânga și în dreapta ta. Oare tu nu-l observi pe cel sărman și cel care suferă? În fiecare casă există tristețe și pe fiecare obraz curg lacrimi. 

Cât de multe necazuri există și câți oameni sunt răbdători? Nu ești singurul cu probleme; și chiar dacă ai probleme, sunt puține în comparație cu ale altora. Câți oameni bolnavi zac în pat ani de-a rândul din cauza unor dureri tăcute și incurabile? Sau câți oameni nu au văzut vreodată lumina soarelui? Sau au auzit vreodată ciripitul păsărilor? Oare câți oameni sunt suferinzi și flămânzi în această lume?

Găsește-ți consolarea alături de cei care sunt mai încercați decât tine. Să știi că această viață este precum o închisoare pentru cel credincios. Dimineața, castelele sunt pline de oameni, apoi dintr-odată, când o boală se abate, sunt goale și izolate. Viața poate fi liniștită, corpul poate fi în perfectă stare, situația materială bună și copiii pot fi sănătoși, și în câteva zile, sărăcia, moartea, separarea sau boala le poate lua locul.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:

„Voi locuiţi în sălaşurile celor care au fost nelegiuiţi faţă de ei înşişi şi vi s‑a arătat vouă limpede ce am făcut cu ei. Şi v‑am dat vouă pilde.” (Coran, Sura Ibrahim: 45)

În această viață, trebuie să te adaptezi precum o cămilă experimentată, care reușește, atunci când este necesar, să îngenuncheze pe o stâncă. Trebuie, de asemenea, să compari dificultățile tale cu ale celorlalți și cu ale celor dinaintea ta, și să realizezi că, de fapt, ești într-o situație mai bună decât ei și că nu ai avut decât câteva greutăți minore.

Deci preamărește-L pe Allah, fii-I mulțumitor Lui pentru ceea ce ți-a dat, caută recompensa Lui pentru ceea ce ți-a luat și caută consolare împreună cu cei afectați.

Ai în Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un exemplu perfect. Măruntaiele unei cămile au fost puse pe spatele lui, picioarele i-au sângerat, fața i-a fost rănită, a fost izgonit în munți, fiind nevoit să mănânce frunze pentru a supraviețui, a fost alungat din Mekka, dinții din fața i-au căzut în timpul unei bătălii, șaptezeci dintre companionii lui au fost uciși, a fost privat de fii lui și de câteva dintre fiice, și-a legat o piatră de stomac pentru a calma durerea cauzată de foame și a fost acuzat ca fiind poet, magician, nebun și mincinos – toate acestea în timpul vieții. Cu toate acestea, Allah Preaînaltul l-a protejat de numeroase necazuri și încercări.

O mulțime de alți profeți și de oameni credincioși au fost încercați cu diferite încercări. Profetul Zakariya (Pacea fie asupra sa!) a fost ucis, Profetul Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost sacrificat, Profetul Ibrahim (Pacea fie asupra sa!) a fost aruncat în foc, iar unii conducători dreptcredincioși au fost încercați și ei: Omar, Osman și Ali (Allah fie mulțumit de ei!) au fost asasinați și numeroși învătați din trecut au fost torturați, încarcerați sau biciuiți.

„Sau aţi socotit că veţi intra în Rai înainte de a se fi abătut asupra voastră încă asemenea celor [care s‑au abătut] asupra celora care au fost înainte de voi?” (Coran, Sura Al-Baqara: 214)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here