Sura Al-Alaq (96) Bismillahi-r Rahmaanir-Rahim Iqra bismi rabbike-llezi khalaq Khalaqal-insana min alaq Iqra ua rabbukel akram Ellezi allama bil qalam Allamal-insana ma lam iealam Kellaa innel insana laietghaa Ar-raahu-staghnaa Inne ila rabbiker-rugeaa Araite-llezi ienhaa Abdan iza salla Araite in keane alal-hudaa Au amara bit-taquaa Araite in kezzebe ua teuallaa Alem iealam bianna-llaha ieraa Kella lei-llem...
Cu mult timp în urmă, trăia un bărbat foarte, foarte înțelept. Nume său era Luqman. Era înțelept pentru că așa îl făcuse Allah. Allah i-a dăruit înțelepciune și i-a cerut să îi mulțumească Celui Atotputernic, spunând: „Acela care îi mulțumește...
Sura Al-Bayyina (98) Bismillahi-r Rahmaanir-Rahim Lem iekuni-llezine keferu min ahlil kitabi ual mușrikina munfakkine hatta tatiahumul beiinah Rasulum-minallahi ietlu suhufam-mutahharah Fiha kutubun qaiimah Ua ma teferraqallezine utul kitaba illa mim baadi ma geaa athumul beiinah Ua maa umiruuu illa liabudu-llaha mukhlisina lehud-diina hunafaa ua iuqimus-salata...
Această întâmplare a avut loc cu mult timp în urmă. În orașul Niniveh trăia un om. Nume său era Iona / Yunus și era profet al lui Allah. Allah îi trimite pe profeții Săi atunci când vrea să le spună...
Sura Aș-Șams (91) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Ua șemsi ua duhaha Ual qamari iza talaha Uan-nahari iza geallaha Ual-laili iza iaghșaha Uas-semaai ua ma banaha Ual ardi ua ma tahaha Ua nafsiu ua ma seuuaha Falhamaha fugiuraha ua taquaha Qad aflaha man zakkaha ua qad khaba man dassaha Kezzebat semudu bitaghuaha Izimbaasa așqaha Feqala lehum...
Dacă ați fost hărnicuți la memorarea Coranului, vă propunem această planșă de colorat, care îl va ajuta pe copil să vadă cât de mult a memorat din Coran. Am inclus în planșă cele mai scurte sure pentru care avem...
Sura Ad-Duha (93)   Bismillahi-r Rahmaanir-Rahim Uad-duha Ua leili iza sagea Ma uaddaake rabbuke ua ma qala Ua lalakhirati khairuleke minel ula Ua lesaufe iu’tike rabbuke fetardaa Alem iagidke ietiman faaua Uauageadeke daaalan fahadaa Uauageadeke aailan feaghna Feammal iatima fela taqhar Ua ammas-sa’ila fela tanhar Ua amma biniamati rabbike fahaddis. În numele lui...
Sura Aș-Șarh (94) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Alem neșrah leke sadrak Ua uadana anke uizrak Allezi anqada zahrak Ua rafana leke zikrak Feinna maal usri iusra Inne maal usri iusra Feiza faraghta fensab Ua ala rabbike ferghab În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Oare nu ți-am deschis ție pieptul 2. Și nu...
Yusuf era profet al lui Allah, iar Allah întotdeauna oferă daruri speciale profeților Săi. Și Profetul Yusuf a primit un dar special, acela de a înțelege visele oamenilor. Într-o zi, regele Egiptului a avut un vis ciudat. A văzut în...
Sura At-Tin (95) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Uat- tiini ua zeitun Ua turi siniin Ua hazal baladil amin Laqad khalaqnal insana fi ahsani tequim Summa radadnehu asfela safiliin Illallezina amenu ua amilus-salihaati felahum agerun ghairu mamnuun Fema iukazzibuke baadu biddiin Aleisa Allahu biahkamil-hakimiin   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Pe smochini...

Postări populare

MY FAVORITES

Urmărește-ne

1,400FansLike
20FollowersFollow
0SubscribersSubscribe