Sura Aș-Șams – fișă de memorare

0
911

Sura Aș-Șams (91)

sura ash shams

Bismillahir-rahmaanir-rahiim

Ua șemsi ua duhaha

Ual qamari iza talaha

Uan-nahari iza geallaha

Ual-laili iza iaghșaha

Uas-semaai ua ma banaha

Ual ardi ua ma tahaha

Ua nafsiu ua ma seuuaha

Falhamaha fugiuraha ua taquaha

Qad aflaha man zakkaha ua qad khaba man dassaha

Kezzebat semudu bitaghuaha

Izimbaasa așqaha

Feqala lehum rasulu-llahi neqata-llahi ua suqiaha

Fekazzebuhu feaqaruha fedamdama aleihim rabbuhum bizambihim fesauuaha

Ua la iekhafu uqbaha

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Pe Soare și pe strălucirea lui

2. Și pe Luna care îi urmează!

3. Pe ziua care îl face să strălucească

4. Și pe noaptea care îl acoperă!

5. Pe cer și pe ceea ce l-a înălțat(2)

6. Și pe pământ și pe ceea ce l-a făcut întins!

7. Și pe suflet și pe ceea ce l-a plăsmuit

8. Și i-a insuflat lui nelegiuirea sa și evlavia sa!

9. Izbândește cel care-l curățește

10. Și pierdut este cel care-l strică!

11. A învinuit de minciună [neamul] Thamud prin trecerea măsurii,

12. Când s-a ridicat cel mai ticălos dintre ei.

13. Trimisul lui Allah le-a zis lor: „Este cămila lui Allah, adăpați-o!”

14. Însă ei l-au socotit mincinos și au junghiat-o. Și Domnul lor s-a mâniat pe ei pentru păcatul lor și a trimis asupra lor [pedeapsă], cuprinzându-i pe toți,

15. Fără ca El să Se teamă de urmare!

Pentru fișa ușor de printat, accesați următorul link:

sura aș-șams – fisa de memorare

Pentru a auzi exact cum se pronunță, puteți urmări acest video:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here