Credința este însăși viața

0
1573

Dragi copii, cei mai nefericiți oameni sunt aceia care sunt lipsiți de comorile credinței. Ei sunt tot timpul furioși și duc o viață anostă. Allah Preaînaltul a spus:

„Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viaţă grea…” (Coran, Sura Ta-Ha: 124)

Singura cale de purificare a inimii și de îndepărtare a anxietății și a neliniștilor este încrederea totală în Allah, Stăpânul tuturor celor existente. De fapt, viața nu ar avea un înțeles adevărat dacă nu ar avea credință.

Pe vremea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) existau numeroși oameni care se rugau la statuiete. După revelarea Coranului și începerea răspândirii Islamului, mulți oameni au crezut în Unicitatea lui Allah. Profetul spunea adevărul prin care susținea că Allah este Singurul Stăpân al tuturor celor din ceruri și de pe pământ și că toată măreția este a lui Allah și El este deasupra tuturor creaturilor.

În Coranul cel Sfânt se amintește că:

„Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – şi este credincios îl vom dărui Noi cu o viaţă bună. Şi Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le‑au săvârşit.” (Coran, Sura An-Nahl: 97)

„Viața bună” menționată în verset se referă la credința fermă în promisiunea Stăpânului nostru și o inimă statornică în dragostea față de El. Oamenii care au credință sunt calmi atunci când sunt încercați cu vreo nenorocire; ei vor fi întotdeauna mulțumiți cu tot ceea ce le-a fost oferit, pentru că așa a fost scris să fie pentru ei și pentru că ei sunt mulțumiți cu Allah ca Stăpânul lor, cu Islamul ca religia lor și cu Muhammed ca Trimis și Profet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here