„Alături de greu vine şi uşorul!”

0
1099

„Alături de greu vine şi uşorul!” (Coran, Sura Aș-Șarh: 6)

Așa cum știm, după ospătarea cu bucate alese vine și înfometarea, după o zi de post, putem mânca la sfârșitul zilei, după potolirea setei urmează setea, somnul vine după neliniște și sănătatea vine după boală. Cel rătăcit își va găsi drumul, iar cel aflat în dificultate își va găsi liniștea și ziua va veni după noapte.

De aceea, o, tu cel care este încercat cu diferite greutăți, neliniști și preocupări, să știi că bucuria și liniștea îți vor umple sufletul în curând, căci Allah Preaînaltul a promis ușurare după încercare.

Dacă vezi că deșertul se întinde pe kilometri întregi și nu mai ai nădejde că vei găsi apă, să fii sigur că după următoarea dună de nisip vei găsi oaze verzi cu umbră îmbelșugată. Dacă vezi că firul se strânge și se tot strânge, atunci să știi că se va rupe în curând și te vei elibera din strântoare. Lacrimile vor fi întotdeauna urmate de zâmbete, frica va fi înlocuită cu liniștea și confortul și axietatea va fi dominată de seninătate.

Allah Preaînaltul ne dă câteva exemple în Coran, prin care profeții Lui au avut încredere totală în înțelepciunea Lui și au știut să aibă răbdare, căci Allah îi va ajuta.

Atunci când focul a fost pregătit pentru el, Profetul Ibrahim (Pacea fie asupra sa!) nu i-a simțit căldura lui, din pricina ajutorului primit de la Allah, care a poruncit: „O, focule! Fii răcoare şi mântuire peste Avraam!” (Coran, Sura Al-Anbiya: 69)

Marea nu ar fi putut să-l înece pe Profetul Moise (Pacea fie supra sa!) pentru că el a rostit într-o manieră puternică, confidentă și adevărată: „Domnul meu este cu mine şi El mă va călăuzi!” (Coran Sura Aș-Șuara: 62)

Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Abu Bekr în peșteră că nu ar trebui să se neliniștească, căci Allah este cu ei, pacea și liniștea s-a așternut asupra inimilor lor.

Aceia care sunt prizonierii momentului văd numai mizerie și viclenie. Acest lucru se întâmplă pentru că ei privesc numai peretele sau ușa camerei și nu privesc dincolo de aceste bariere care au fost ridicate înaintea lor.

De aceea, nu dispera, este imposibil ca lucrurile să rămână la fel. Zilele și anii se scurg, viitorul este neștiut și în fiecare zi Allah face să se întâmple ceva. Poate că nu știi, dar este posibil ca Allah să face să se întâmple ceva nou. Și cu siguranță, alături de greu vine și ușorul! Deci, ai răbdare! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here